page_banner

โซลูชั่น

เทคโนโลยีการปั๊มความร้อน

  • เทคโนโลยีการขึ้นรูปปั๊มร้อน

    เทคโนโลยีการขึ้นรูปปั๊มร้อน

    เทคโนโลยีการขึ้นรูปปั๊มร้อน Jiangdong Machinery เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคนิคเต็มรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปร้อน อุปกรณ์กด ระบบอัตโนมัติ และแม่พิมพ์ โดยให้โซลูชั่น...
    อ่านเพิ่มเติม