page_banner

โซลูชั่น

เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยเรซินแรงดันสูง HP-RTM

เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยเรซินแรงดันสูง HP-RTM

เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบถ่ายโอนเรซินแรงดันสูง HP-RTM (6)

HP-RTM (High PressureResinTransfer Molding) - ย่อมาจากกระบวนการขึ้นรูปแบบเรซินแรงดันสูงหมายถึงการใช้การป้องกันความเสี่ยงด้วยเรซินแรงดันสูงผสมและฉีดเข้าไปในวัสดุเสริมเส้นใยที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและแม่พิมพ์ปิดสูญญากาศที่ใส่ไว้ล่วงหน้า ผ่านการเติมการไหลของเรซิน การทำให้มีขึ้น การบ่ม และการปอก เพื่อให้ได้กระบวนการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์คอมโพสิต Jiangdong สามารถจัดหาโซลูชั่นกระบวนการและอุปกรณ์ครบชุด


เวลาโพสต์: Sep-27-2023